Przygotowanie plików

  • Przesyłane pliki powinny być w formacie pdf zapisane do wersji Acrobat 4.0
  • Mapy bitowe, cienie, efekty przeźroczystości zamieniamy na mapy bitowe w rozdzielczości 300dpi
  • Czcionki zamieniamy na krzywe
  • Każdy format powiększamy o 3mm z każdej strony - na spad.
  • Teksty i ważne elementy graficzne odsuwamy o około 4- 5 mm od krawędzi projektu (linii cięcia)
  • Wszystkie zdjęcia użyte w projektach powinny być w rozdzielczości min. 200dpi.
Dalej